Elke dag samen een beetje beter

Het team van De Oosthoek werkt volgens de methodiek van LeerKRACHT. Stichting leerKRACHT werkt met scholen om een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren. Hierin werken leraren en schoolleiding intensief samen om het onderwijs op school naar eigen inzicht te verbeteren. Vier processen (‘leerKRACHT-instrumenten’) staan hierin centraal:

- Lesbezoek én feedbackgesprek
- Gezamenlijk lesontwerp
- De stem van de leerling
- Gestructureerd, kort overleg in kleine teams bij een bord om leerlingdoelen en verbeteracties te bespreken, de zogenaamde bordsessies.

Leraren leren zo van elkaar en innoveren samen het onderwijs.

Waarom leerKRACHT?

We hebben in Nederland over het algemeen goed onderwijs en daar mogen we trots op zijn. Scholen zijn dagelijks bezig hun onderwijs te verbeteren. Met de leerKRACHT-aanpak gaat dit nog beter, omdat leraren met en van elkaar leren, samen het onderwijs verbeteren en hun leerlingen daarbij betrekken. De leerKRACHT-aanpak leidt niet alleen tot beter onderwijs, waar leerlingen profijt en plezier van hebben, maar geeft leraren bovendien meer plezier door de wijze waarop ze samen werken aan beter onderwijs. De leerKRACHT-aanpak is gebaseerd op lessen uit landen met geweldig onderwijs en maakt gebruik van veranderingsprocessen uit het bedrijfsleven. Lesbezoeken en feedback, gezamenlijke lesvoorbereiding en ‘bordsessies’ waarbij lerarenteams samen resultaten analyseren, doelen stellen en acties afspreken, zijn daarbij de voornaamste instrumenten. Cruciaal is dat dit niet zo af en toe gebeurt, maar wekelijks. En niet alleen door een aantal voortrekkers, maar uiteindelijk door iedereen op school. En niet omdat ze dat moeten van de schoolleiding, maar omdat leraren dit zelf willen en er plezier en energie uithalen.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT