Ons onderwijs Onze missie:
 
"Ontwikkel jezelf en groei samen" 

Wij willen samen met onze leerlingen groeien en ze een basis meegeven waardoor ze zelfstandig en vol vertrouwen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en benutten. 

Onze visie: 
De Oosthoek is een leeromgeving waar kinderen samen willen zijn en willen werken aan hun persoonlijke groei. 
 
Kernwaarden voor de Oosthoek zijn: vertrouwen, veiligheid, persoonlijke groei, jezelf zijn, samen, zelfstandigheid en talenten benutten. Deze kernwaarden zijn leidend voor zowel onze leerlingen als wel voor het team.
Wij zijn een lerende organisatie. Als team vinden wij het evenzo belangrijk om onze eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij zijn een school die de werkwijze van LeerKRACHT heeft omarmd, waarbij het motto is "Elke dag samen een beetje beter". Wij leren van elkaar, zowel kinderen als leerkrachten, door samen doelen te stellen met daaraan gekoppelde acties en elkaar vervolgens feedback te geven. Zo groeien zowel leerlingen als leerkrachten; ieder op zijn of haar eigen niveau, maar wel samen! Het pedagogisch handelen van elke leerkracht is hier in de klas ook op afgestemd.
Kinderen die zich prettig voelen, durven bekende paden te verlaten en zich open te stellen voor wat er op hen afkomt. Als zij (ook) betrokken zijn, werken ze intensief en geconcentreerd aan activiteiten en opdrachten. 

“ik ben wie ik ben!”


Kinderen hebben verschillende karakters, talenten, behoeften en leervragen. Wij hebben oog voor die verschillen tussen kinderen: wat wil en kan dit kind en wat heeft dit kind nodig? Aan ons de taak om ons onderwijs te laten aansluiten bij het individuele kind. Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn.

“ik hoor erbij!”

 
Aansluiten bij het individuele kind betekent niet dat wij kiezen voor individuele begeleiding en onderwijs. Kinderen leren immers in interactie met elkaar. Door met elkaar te communiceren, te spelen en samen te werken, leren kinderen veel van elkaar. Ze leren omgaan met verschillen, rekening te houden met anderen, ze leren elkaar te helpen, te begrijpen en initiatieven te nemen en samen problemen op te lossen. Samenwerken en samen spelen bevordert de dialoog, de verbondenheid en de ontmoeting tussen kinderen.

“ik kan het (zelf)!”


Wij werken vanuit het vertrouwen in kinderen. We beschouwen het kind als mede-eigenaar van het eigen leerproces. Wij stimuleren de zelfstandigheid waardoor ze ervaren dat ze het zelf kunnen. Door kinderen hun eigen talenten te leren (her)kennen, zijn ze in staat om hun eigen leervragen te formuleren en te groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Hoe doen wij dit? 
Wij bevorderen het gevoel van welbevinden van kinderen door ieder kind te erkennen en te waarderen zoals het is en het daarin te bevestigen. We gaan op zoek naar zijn talenten en geven hem/haar gelegenheid deze te ontplooien en te delen met anderen. Dat doen de kinderen in een veilige omgeving, waarin sprake is van orde, duidelijkheid, structuur en continuiteit. Zo weten kinderen waar ze aan toe zijn. Tegelijkertijd dagen we hen uit om, samen met anderen, op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en nieuwe inzichten op te doen. We geven kinderen de ruimte om met elkaar te communiceren en samen te werken. Zo groeit de verbondenheid tussen kinderen en ook dat bevordert hun gevoel van welbevinden. 

Wij bevorderen de betrokkenheid van kinderen door een positief en uitnodigend werkklimaat te creëren waarin kinderen zich veilig voelen en geaccepteerd voelen. Het kind werkt op zijn niveau, maar wordt uitgedaagd om daar net iets bovenuit te stijgen. We geven het kind betekenisvolle opdrachten, die aansluiten bij zijn belevingswereld, maar die de ‘echte wereld’ ook raken. Ook bevorderen we de betrokkenheid door hen keuzemogelijkheden te geven en ruimte voor eigen initiatieven. 

Wij bevorderen de competentie van kinderen door aan te sluiten bij hun talenten en bij hun leer- en ontwikkelingsbehoeften. Ons onderwijs is erop ingericht dat kinderen zich in de brede zin ontwikkelen. Zij leren niet alleen kennis en vaardigheden in de vakken, maar ontwikkelen zich ook op sociaal-emotioneel en creatief gebied. Ieder kind krijgt hierbij passende ondersteuning, die is afgestemd op wat het kind nodig heeft. Ons onderwijs is zo ingericht dat ieder kind een eigen doorgaande ontwikkeling doormaakt.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT