Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Alle informatie die u nodig heeft gedurende het schooljaar staat in de schoolgids. Elke oudste kind in het gezin ontvangt bij aanvang van het schooljaar de nieuwe gids. Veel daaruit komt uit het schoolplan of is tevens op deze website terug te vinden is. In de schoolgids kunt u dit nog eens rustig nalezen. Klik hier om de schoolgids in te zien.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. U kunt het schoolplan inzien in de directiekamer.

Inspectierapport

Inspectie geeft de Oosthoek met overtuiging de waardering GOED! 

De onderwijsinspectie bezoekt elke 4 jaar iedere school en stelt dan een eindoordeel vast na een dag van kijken, voelen en vragen. In 2015 zijn ze op de Oosthoek geweest voor een dergelijk onderzoek waarbij wij het eindoordeel voldoende, het hoogst mogelijke oordeel op dat moment, hadden behaald. 

Nieuw, sinds het nieuwe Toezichtskader, dat ook op bestuursniveau wordt geïnspecteerd. De RVKO, ons bestuur, was in november 2019 aan de beurt. Bij deze gelegenheid mag het bestuur een aantal scholen voordragen die zij als goed beschouwen en dat graag willen laten bevestigen door de Inspectie. Voor de RVKO is de Oosthoek een van deze scholen! Wij zien dat als een groot compliment en zijn dan ook graag ingegaan op deze uitnodiging!

Op maandag 13 januari 2020 heeft de Inspectie dan ook een bezoek aan de Oosthoek gebracht en hebben wij onze werkwijze aan hen laten zien. Wij hebben samen in de laatste jaren flink gebouwd aan ons onderwijs en een oordeel GOED zien wij dan ook eigenlijk als de kers op onze taart. 

Met trots hebben wij dan ook de waardering van GOED ontvangen van de inspectie na een intensieve en inspirerende dag. Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen, ons team en onze ouders, want samen maken wij de Oosthoek tot een fijne en veilige plek waar iedereen zich kan ontwikkelen en samen kan groeien!


 Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT