Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Alle informatie die u nodig heeft gedurende het schooljaar staat in de schoolgids. Elke oudste kind in het gezin ontvangt bij aanvang van het schooljaar de nieuwe gids. Veel daaruit komt uit het schoolplan of is tevens op deze website terug te vinden is. In de schoolgids kunt u dit nog eens rustig nalezen. Klik hier om de schoolgids in te zien. Klik hier om de schoolkalender te bekijken.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. U kunt het schoolplan inzien in de directiekamer.

Inspectierapport

In 2015 heeft de inspectie onze school bezocht. De belangrijkste oordelen waren:

  • Het motto van de Oosthoek "Ontwikkel jezelf en groei samen" is zichtbaar en voelbaar door de hele school
  • De directie en het team reflecteren regelmatig op reële en bescheiden wijze op hun werk
  • De leerlingen van de Oosthoek halen prima resultaten
  • Het team van de Oosthoek biedt haar leerlingen een passend aanbod voor taal en rekenen, daarnaast onderwijs gerelateerd aan de brede ontwikkeling
  • De leraren bereiden de lessen regelmatig gezamenlijk voor en deze verlopen op een rustige ne respectvolle wijze
  • Het schoolklimaat is prettig te noemen, waarbij zowel leerlingen als ook leraren op alle niveaus worden uitgedaagd te groeien in hun ontwikkeling
  • Vanuit een gedragen visie op de schoolontwikkeling werken diverse geledingen binnen de school met behulp van bordsessies aan de continue groei en verbetering

Hier kunt u klikken om het gehele rapport te lezen. 

 deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl