Donateur worden?

Als u donateur wilt worden van de Vrienden of op een andere manier wilt helpen, is uw bijdrage van harte welkom. Zo willen wij de onderwijservaring van de leerlingen verrijken en de kwaliteit van het onderwijsaanbod nog verder verhogen.

Uw giften, zowel in geld als in natura, zijn zeer welkom! Wilt u Vriend worden en een periodieke schenking doen, dan kunt u een doorlopende machtiging afgeven. Hiervoor kunt u het volgende document downloaden en invullen.

[Nader in te vullen na ontvangst machtigingsformulier Rabobank]

Een eenmalige donatie op bankrekeningnummer NL 22 RABO 0335 0641 40 t.n.v. Stichting Vrienden van de Oosthoek is natuurlijk ook welkom! Misschien beschikt u over zaken waar wij behoefte aan hebben? Neem contact met ons op, bel met school 010-5212006 of 
mail naar vriendenvandeoosthoek@gmail.com  

ANBI Status
De Vriendenstichting heeft van de Belastingdienst sinds (ANBI status in aanvraag) de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan de Stichting in aanmerking kunnen komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (voor bedrijven). Het RSIN nummer is 859328521. U kunt dus wellicht meer schenken voor hetzelfde geld!

Of u of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze fiscale voordelen, kunt u berekenen met behulp van de Schenkcalculator of via de site van de Belastingdienst.


 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl