Donateur worden?

Als u donateur wilt worden van de Vrienden of op een andere manier wilt helpen, is uw bijdrage van harte welkom. Zo willen wij de onderwijservaring van de leerlingen verrijken en de kwaliteit van het onderwijsaanbod nog verder verhogen.

Uw giften, zowel in geld als in natura, zijn zeer welkom! Wilt u Vriend worden en een periodieke schenking doen, dan kunt u een doorlopende machtiging afgeven. Hiervoor kunt u het volgende document downloaden en invullen.

Deze doorlopende machtiging kunt u opsturen naar/ inleveren bij: De Oosthoek directie t.a.v. Valérie Kluytmans, inzake Stichting Vrienden van de Oosthoek, IJsvogellaan 14, 2665 ES Bleiswijk of mailen naar vriendenvandeoosthoek@gmail.com.

Schenkingsovereenkomst - Vriend voor 5 jaar
Een andere optie is het aangaan van een schenkingsovereenkomst. U gaat dan voor minimaal 5 jaar een overeenkomst met ons aan, waarbij u jaarlijks eenzelfde bedrag doneert.
Deze overeenkomst is voor u fiscaal aantrekkelijk, doordat u de schenking kunt aftrekken bij de belasting en voor de Stichting omdat we weten op welke bedragen de Vrienden kunnen rekenen. Hieronder kunt u de schenkingsovereenkomst downloaden.

Hoe gaat dat verder?

•Nadat u de schenkingsovereenkomst (in tweevoud) heeft ingevuld, stuurt u deze naar / geeft deze aan : De Oosthoek directie t.a.v. Valérie Kluytmans, - inzake Stichting Vrienden van de Oosthoek, IJsvogellaan 14, 2665 ES Bleiswijk.
•Vervolgens ontvangt u binnen 2 weken de door het Bestuur van de Stichting getekende overeenkomst terug.
•U maakt het bedrag over onder vermelding van de schenkingsovereenkomst
•Jaarlijks ontvangt u hierna per mail een factuur tot de einddatum van uw schenkings-overeenkomst.
•U geeft jaarlijks uw schenking aan de Vrienden van de Oosthoek op bij uw belastingaangifte.

U kunt natuurlijk ook mailen naar vriendenvandeoosthoek@gmail.com voor meer informatie en/ of opmerkingen.

Een eenmalige donatie op bankrekeningnummer NL 22 RABO 0335 0641 40 t.n.v. Stichting Vrienden van de Oosthoek is natuurlijk ook welkom! Misschien beschikt u over zaken waar wij behoefte aan hebben? Neem contact met ons op, bel met school 010-5212006 of 
mail naar vriendenvandeoosthoek@gmail.com  

ANBI Status
De Vriendenstichting heeft van de Belastingdienst sinds 6 november 2018 de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan de Stichting in aanmerking kunnen komen voor aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (voor bedrijven). Het RSIN nummer is 859328521. U kunt dus wellicht meer schenken voor hetzelfde geld!

Of u of uw bedrijf in aanmerking komt voor deze fiscale voordelen, kunt u berekenen met behulp van de Schenkcalculator of via de site van de Belastingdienst.


 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT