Vrienden van de Oosthoek

De Oosthoek heeft als missie "Ontwikkel jezelf en groei samen”. Wij willen samen met onze leerlingen groeien en ze een basis meegeven waardoor ze zelfstandig en vol vertrouwen hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en benutten. De Oosthoek is een leeromgeving waar kinderen samen willen zijn voor hun persoonlijke groei.

Sinds 2018 bestaat de stichting Vrienden van de Oosthoek. De stichting is een onafhankelijke stichting en heeft tot doel het bevorderen van een kwalitatief hoogstaand aanbod van onderwijs aan de Katholieke basisschool De Oosthoek te Bleiswijk. Het gaat om activiteiten die in het verlengde liggen van het schoolplan maar waarvan het budget vanuit de overheid niet toereikend is. In onderling overleg met de school bepaalt het (vrijwillige) stichtingsbestuur welke zaken financiële ondersteuning behoeven en welke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Zo willen we de onderwijservaring van de leerlingen verrijken en de kwaliteit van het onderwijsaanbod nog verder verhogen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting bestaat aan het begin van deze periode uit; 

Mevr. Laura Groen-Bal, voorzitter 
Mevr Gerda Lelieveld, secretaris/penningmeester 
Dhr Addy Poutsma, lid
Dhr Guido Verweij, lid

Het bestuur bestaat uit maximaal 4 personen. Het gehele bestuur bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen en medewerkers van de school. Het bestuur is onbezoldigd. We treden graag met u in contact over de manier waarop u de school kunt steunen!  U kunt het bestuur bereiken via vriendenvandeoosthoek@gmail.com

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT