Tabulo

ons eigen besloten communicatieplatform

Wij maken gebruik van Tabulo, een besloten Oosthoek community, om met elkaar te communiceren. Uitgangspunt van het platform is dat ouders zelf kunnen bepalen wanneer ze alle informatie die de school ter beschikking stelt willen ontvangen en lezen. Het team en de ouders kunnen ook informatie met elkaar delen op dit platform. Middels berichten op groepspagina's maar ook via de mail.
Bij de start van ieder kind ontvangen ouders een brief met uitleg en met een persoonlijke inlogtoken en wordt hen de toegang verschaft tot Tabulo. Het is van groot belang dat u een koppeling maakt met elk kind omdat u dan inderdaad informatie ontvangt van de groep van dat betreffende kind!

Daarnaast maken we gebruik van Facebook en de website. Wij publiceren geen herkenbare foto's op Facebook!

U kunt op het inschrijfformulier per kind aangeven of u ons toestemming geeft tot publicatie van foto's en film van uw kind. Mocht u van mening veranderen dan kunt onder het kopje Formulieren het formulier "Algemene toestemmingsverklaring ouders" downloaden, invullen en inleveren bij de directie, wij passen dan uw toestemming aan!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl