School Maatschappelijk Werk

Op elke basisschool binnen de gemeente Lansingerland is vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS) aangesteld. De JOS is er voor iedereen met vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden.

Op elke school is een vaste JOS aanwezig die leerlingen, hun ouders en leerkrachten helpt om een hulpvraag te verduidelijken. Als het nodig is verwijst de JOS door naar de juiste hulp. De JOS is altijd op vaste momenten op school aanwezig en is onderdeel van het zorgondersteuningsteam op school. 

Wie kan er hulp aanvragen? 
Kinderen & jongeren, ouders en (onderwijs)professionals kunnen terecht bij de JOS voor ondersteuning.

Wat kan je verwachten?
De JOS heeft de mogelijkheid om lichte tot intensieve trajecten in te zetten (maximaal 6 maanden). Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakelt de JOS in overleg met ouders Team Jeugd in van de gemeente.

Hoe kan je hulp aanvragen?
Op elke school is de JOS op vaste dagen en tijden aanwezig. Buiten die uren is het natuurlijk mogelijk om per e-mail of telefonisch contact op te nemen. 

De taken van de JOS
- Consultatie en handelingsadviezen aan onderwijsprofessionals
Zijn er problemen in de klas? Vallen er kinderen buiten de boot? Spelen er onderhuids in de groep verschillende vervelende krachten? De JOS ondersteunt hierbij als sparringpartner voor de leerkracht. 
- Verlenen van individuele hulpverlening thuis en op school. De JOS voert een aantal gesprekken met kinderen en/of ouders. Deze gesprekken vinden op school of thuis plaats. Het doel van de gesprekken is het verstreken van vaardigheden van kinderen en ouders.
- Consultatie en advies aan onderwijsprofessionals. Als er vragen zijn met betrekking tot gedrags- of emotionele problematiek, een kind niet lekker in zijn of haar vel zit of als eer andere vragen zijn, kan de JOS ingeschakeld worden.
- Deelname aan het zorgondersteuningsteam van school. Op elke school is er een team dat zich bezig houdt met zorgondersteuning. De jeugdcoach sluit daarbij aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het Team Jeugd van de gemeente Lansingerland.
- Signaleren van de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team Jeugd

Is er meer nodig dan de individuele hulpverlening, dan verwijst de JOS door naar de jeugdconsulent van Team Jeugd. De JOS legt de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. De hulp wordt op school of thuis aangeboden en kan zowel licht als intensief zijn. 

Team Jeugd
Team Jeugd is een samenwerking tussen de gemeente Lansingerland en het Centrum voor Jeugd en Gezin Lansingerland (CJG). Het team bestaat uit jeugdprofessionals die zijn opgeleid om mee te denken over allerlei vragen rond opvoeden en opgroeien. 

Jeugdcoach op School – voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden 

Ik ben Simone van Bree, wellicht al een bekende naam en dat klopt want ik was eerder al werkzaam op de Oosthoek en ben nu weer terug in de rol van Jeugdcoach op School (JOS). Ik heb er veel zin in! In mijn rol als JOS ben ik er  dus voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden. Ouders, leerlingen en leraren kunnen bij mij langs komen als er ondersteuning nodig is. Ik heb ruime ervaring in verschillende functies binnen de Jeugdhulpverlening.

Op vaste momenten ben ik aanwezig op school en iedereen kan contact met mij opnemen voor advies. Ik hoop dat de stap om hulp te vragen of mee te denken hierdoor wat gemakkelijker en laagdrempeliger wordt want het is soms best moeilijk om de juiste hulp te vinden als er problemen zijn bij kinderen en/of binnen het gezin. 

De JOS: Schoolmaatschappelijk werk én jeugd- en gezinscoach in één.
Als JOS leg ik de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Ik bied de hulp aan op school of thuis (wanneer dit wenselijk is kan ik dus ook op huisbezoek komen) en heb de mogelijkheid om van lichte tot intensieve trajecten in te zetten. Mijn hulp duurt maximaal 6 maanden. Dit varieert van een aantal gesprekken op school tot ondersteuning in de thuissituatie. Als er intensievere hulp nodig is, schakel ik in overleg met ouders Team Jeugd in van de gemeente. 

Op elke school is er een team dat zich bezig houdt met zorgondersteuning. De JOS sluit daarbij aan zowel als onderdeel vanuit school als vanuit het Team Jeugd van de gemeente Lansingerland.

Heb je vragen? 
Ik ben maandag tussen 10.00 en 13.00 op De Oosthoek te vinden. In de loop van het schooljaar zou dat nog kunnen veranderen maar dan zal ik dat laten weten via de nieuwsbrief.

Mijn contactgegevens zijn:
s.vanbree@schoolformaat.nl
06-15614527

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT