Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook die kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt gaan. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht en hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dat kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn.
(klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel)

Bij de aanmelding moeten ouders alle belangrijke informatie over hun kind kenbaar maken aan de school, ook de mogelijke extra ondersteuning die hun kind op school nodig heeft. Tevens moeten ouders aangeven of hun kind bij meerdere scholen is aangemeld en welke de eerste school van aanmelding is.

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een ondersteuningsprofiel. In 2017 hebben alle basisscholen de laatste versie van dit ondersteuningsprofiel opgesteld aan de hand van een vast format van het Samenwerkingsverband. In de nabije toekomst zal het ondersteuningsprofiel opnieuw beschreven gaan worden in samenwerking met het Samenwerkingsverband. Het blijft wat ons betreft een groeidocument. Door ervaring hiermee op te doen, kunnen we het model samen steeds weer uitwerken.


Voor meer informatie omtrent inschrijven op de basisschool in combinatie met passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgegeven, verwijzen wij u naar het in- en uitschrijfprotocol.  

Samenwerkingsverband


Vanaf 1 augustus 2014 maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Delflanden. Dit samenwerkingsverband bestaat uit basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Tevens de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, die gehuisvest zijn in deze 4 gemeenten (www.swv2802.nl). Doel van deze samenwerking is om de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar een passende onderwijsplek aan te bieden. Voor ouders en andere belangstellenden hebben scholen met elkaar afspraken gemaakt over de basisondersteuning in de basisscholen.

PPO Delflanden
Postbus 698
2600 AR Delft
015-2568710
www.ppodelflanden.nl
info@swv2802.nl
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT