Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Oosthoek heeft als doel om in goede samenspraak met het team activiteiten te organiseren. Daarnaast zijn zij een stuwende kracht om ouders te betrekken in het verrichten van ondersteunende taken voor de school. Zij beheren het door de directie aan haar gedelegeerde deel van de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders die geen lid zijn van de ouderraad, maar wel willen assisteren bij bijv. een sportdag e.d. kunnen zich altijd aanmelden bij de ouderraad of leerkracht.

De leden van de ouderraad dit schooljaar zijn:


Mandy van Dijk, penningmeester, moeder van Yuna (gr Beren)
Marjolein Driessen, moeder Julia (gr 7), Feline (gr 6A) en Anna (gr Kikkers)
Malou Hofman, moeder van Jolie (gr 7)
Phae van Hutten, moeder van Anna (gr 6B) en Benjamin (5A)
Mariska van der Knaap, moeder van Sam (gr 6A) en Lisa (gr 5B)
Fatiha Assouik, moeder van Mohammedamin (gr 8) en Issam (gr 5A)
Stefan Dahles, vader Fenne (gr 4A) en Kaat (gr Eenden)
Nancy van der Holst (Lois gr 6B) en Rif (gr Kikkers)
Femke van der Spek (Derk gr 8) en Mels (gr Kikkers)
Carla van der Meer (Gr 3 Nolan) en Lucas (gr Eenden)
Evelien Biever (Keano gr Tijgers) en Fajah (gr Pythons)
Karlijn de Bruin (gr 3 Nola)
Saskia Kops (Féline gr 6A) en Juliet (gr Kikkers)

De OR bestaat uit een groep hele enthousiaste ouders die op een creatieve manier invulling geeft aan tal van activiteiten op school. Wij zijn o.a. betrokken bij de organisatie van de sportdag, Pasen, kerstviering, sinterklaas etc. Wij ondersteunen ook bij het koffieschenken op ouderavonden of we bieden ondersteuning aan de schoolfotograaf, heel veelzijdig dus. 6 wekelijks hebben wij een overleg op een doordeweekse avond op school waar wij uitgebreid stil staan bij de aankomende activiteiten. Ook proberen we de behoefte van de kinderen en ouders te peilen en zo nodig plannen we een extra activiteit in, als het budget dit toelaat (vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit schooljaar 50 euro). Hier kijken we zeer kritisch naar.
Wij zijn allemaal heel erg betrokken en begaan met “onze” school en wij proberen op een zeer positieve manier ons steentje bij te dragen om de school uitdagend en aantrekkelijk te houden. Wij vinden het tevens erg belangrijk om de mening van andere ouders te horen. Wij krijgen graag ideeën, tips, feedback etc., laat het ons weten!!


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT