Nieuwe ouders in de school

En dan breekt de 1e schooldag toch echt aan! Spannend voor uw kind en voor u! U zult zeker de eerste dagen vragen hebben: wat moet ik meegeven aan fruit? Waar hangen de jasjes? Vanzelfsprekend proberen wij u zoveel mogelijk de benodigde informatie te geven, maar soms lijken zaken vanzelfsprekend terwijl ze dat toch niet altijd blijken te zijn. Daarom hebben wij samen met onze kleuterouders een lijstje met Wist u datjes samengesteld voor u. Wij hopen hiermee een groot deel van eventuele vragen al te kunnen beantwoorden, maar aarzelt u alstublieft niet als u nog vragen heeft! Er is altijd een andere ouder bereid u op weg te helpen en natuurlijk verwelkomt de juf u en uw kind op deze 1e spannende dag! 

Huishoudelijke Wist u datjes…

 
1. Het is belangrijk dat uw kind leert zich zelf aan- en uit te kleden.

2. U krijgt van ons een gymtasje mee waar de spullen van uw kind in gaan. Ieder kind mag dit tasje zelf thuis opleuken, zodat het echt een eigen herkenbare tas wordt van uw kind. De kinderen gymmen allemaal op blote voeten voor een juiste afwikkeling van de voetjes op de vloer. Elke vrijdag geven wij het tasje mee naar huis zodat u de gymspulletjes kunt wassen. Op maandag verwachten wij het tasje weer terug op school.

3. Het fruit en drinken voor de kleine pauze rond 10.00 uur wordt in de het klaslokaal op het aanrecht in het keukentje geplaatst. Op het aanrecht staan twee bakken waarin het fruit en drinken gezet kan worden. Wij gaan voor gezonde hapjes, dinsdag en donderdag zien wij graag als onze fruit/groente-dagen.

4. Het tasje waarin uw kind het eten en drinken mee heeft gekregen kan in de bakken onder de kapstokken worden gelegd. Uw kind krijgt na school dan zijn/haar tas met de lege eetspullen weer mee terug naar huis.

5. Er mag op maandagochtend iets meegenomen worden door de leerlingen om te laten zien in de klas. Het gaat dan om iets dat ze net hebben gekregen of iets dat ze hebben meegemaakt in het weekend en over willen vertellen, denk aan een plattegrond van de dierentuin.

Verder goed om te weten;

 
6. Tussen de 6 en de 8 weken nadat uw kleuter bij ons op school is gestart willen we graag samen met u evalueren hoe het met uw kind gaat en zullen wij een afspraak met u inplannen. U krijgt dan een formulier(kijklijst) mee waarmee u zich voorafgaand aan het gesprek kunt voorbereiden. De leerkracht zal hetzelfde formulier invullen.

7. Wij vragen u een plakboek A3 mee te brengen waarin wij regelmatig werkjes van uw kind zullen inplakken. Alvast een mooie herinnering voor later.

8. Wij voeren een continurooster op school, waardoor alle kinderen op school blijven. 

9. Op de Oosthoek werken wij met Parro. Parro is een afgesloten, intern sociaal netwerk specifiek voor scholen. Activiteiten, evenementen, nieuws en foto's uit de groepen worden gepubliceerd op dit platform en zijn alleen voor ouders bereikbaar. In het tasje zit een brief met informatie over Parro en hoe u zich kunt aanmelden. Dit kunt u doen zodra uw zoon/dochter voor de eerste keer is komen wennen. Via dit communicatieplatform blijft u ten alle tijden op de hoogte van wat er in de klas en in de school speelt.

10. Als u school belt (010-5212006) dan kan het voorkomen dat u een leerling van groep 8 aan de telefoon krijgt. Onze groep 8-leerlingen hebben "telefoondienst" en noteren alles keurig in een schrift.

11. De kleuterklassen en groep 8 hebben een klassenouder. Een klassenouder is namens de ouders het aanspreekpunt voor de juf. Zij wordt ingeschakeld bij het organiseren van groeps- en schoolactiviteiten. Zij zal op haar beurt alle ouders in de groep benaderen. Als u mee wilt helpen bij een schoolactiviteit kunt u dit natuurlijk ook aangeven bij de klassenouder, de leerkracht of de Ouderraad.

12. Op onze schoolwebsite (http://kbsoosthoek.nl) kunt u alle algemene informatie vinden. Ook maken wij gebruik van Facebook. Wij publiceren overigens geen herkenbare foto's van kinderen op Facebook!

13. U kunt altijd vóór schooltijd even bij de juf terecht voor een korte mededeling, voor een gesprek bent ná schooltijd van harte welkom. Er hangt bij de deur een schriftje waarin u kunt noteren als uw kind bijv. een afspraak heeft bij een arts, wanneer hij/zij wordt opgehaald door iemand anders…

14. De inloop in de ochtend bieden wij als mogelijkheid aan om met uw kind de dag te starten. U mag in de klas kijken naar waar uw kind aan werkt. Wanneer het belletje gaat, gaat uw kind door met de activiteit en verwachten wij dat u de klas verlaat.

15. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen we dat graag! U kunt ons altijd bereiken via de telefoon, email etc.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT