MR

Wat is de MR?

 
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het is belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR). Besluiten die de directie neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die onlangs geactualiseerd is voor het passend onderwijs.
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Graag stellen we hier de Medezeggenschapsraad (MR) van de Oosthoek aan u voor. In schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende personen: 

Mw. Simone Vermeulen (teamlid)
Mw. Esther van Adrichem
Dhr. Rik van der Holst (teamlid)
Mw. Sandra ten Holter (voorzitter)

De oudergeleding van de MR, organiseert inloopochtenden in de vorm van een koffieochtend eens in de acht weken. Hierbij kunnen alle ouders kennis met ons maken en vrijblijvend de koffiekamer binnenstappen met vragen en opmerkingen. Tevens is er ruimte om onderwerpen naar voren te brengen die wij dan mee kunnen nemen in de vergaderingen van de MR. Zoals de directie een open beleid voert naar ouders, willen wij dat als MR ook doen. Daarbij geldt uiteraard dat u ook buiten de geplande koffieochtenden bij ons terecht kunt en ons ook op het schoolplein kunt aanspreken. U kunt ons ook mailen op het volgende e- mail adres: mr@kbsoosthoek.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT