Extra verlof

De leerplichtambtenaren van de gemeente van Lansingerland en de schoolbesturen hebben gezamenlijk besloten de regels voor extra verlof streng te hanteren voor alle ouders van kinderen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Onderwijs is van belang voor ieder kind!
De gemeente heeft een zogenaamd stroomschema gemaakt met daarop alle stappen m.b.t. het extra verlof.

Wij ontvangen steeds meer verzoeken voor extra verlof. Wij dienen ons echt aan de wettelijke afspraken te houden zoals gesteld door de gemeente. De gemeente stelt ook diverse controle momenten in door naar de school te komen en neemt regelmatig contact met ons op om navraag te doen.

Op de website maar ook bij de directie is het formulier voor extra verlof te verkrijgen. Wij vragen u dit ruim voor de geplande verlofdagen te doen. Wettelijk gezien is die periode 6 weken. U levert het formulier met alle benodigde verklaringen ook weer bij de directie in.
In samenspraak met de scholen is besloten dat aanvragen voor vakantieverlof in verband met specifieke aard van het beroep worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Na gedegen onderzoek bij aanvragen onder de 10 dagen zullen zij advies uitbrengen aan de directie en boven de 10 dagen zal de leerplichtambtenaar zelf een besluit nemen.

Formulier extra verlof aanvragen.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT